recobriments

Recobriments cerāmics

Desitja una recuperació en el rendiment de la seva màquina? Vol allargar la vida útil d’aquesta? Aquesta és exactament la funció dels recobriments ceràmics.

Per a aquells clients que necessiten un estalvi energètic d’explotació derivat de les seves màquines, el recobriment ceràmic és un dels complements de reparació a aplicar. Es tracta d’una mescla de resines epoxy i poliamides, reforçada amb partícules ceràmiques la qual un cop seca, ofereix una alta resistència a la corrosió i a l’erosió.

EHA ofereix als seus clients l’opció de recobriment com a millora en la màquina, partint sempre de les dades dels fluids bombejats per poder trobar la solució adequada en cada cas.