mentaniment predictiu

Manteniment predictiu per anālisi de vibracions

Tenir la possiblitat d’efectuar un control sobre l’estat dels equips abans no existeixi cap anomalia o bé quan aquesta sigui incipient, sol donar un marge de temps per actuar en conseqüència sobre la màquina.