tanques mecaniques

Adaptació de tanques mecàniques

Oferim al client la reparació de tanques mecàniques en el cas en què aquestes no pateixin danys irreparables com fisures superficials, trencaments, sobrecalentaments excessius, etc. Vol adaptar tanca mecànica a les seva màquina muntada amb estopades?

EHA proposa solucions de millora i de subtitució tanca mecànica–estopada amb l’objectiu de millorar les caractrístiques tècniques de cada màquina i facilitar-ne el manteniment.